Brian Gianforcaro

Brian Gianforcaro

@bgianf  
bjg.io

#work, #programming 
Microsoft OutlookMicrosoft To DoPaperpileVimPocket CastsSpotifyObsidianFloyd

Stacked

6899358E-480C-464B-B0AD-278C3BD490154AB8FBE5-1D97-4D8A-8BA2-2BB56FD49936

Brian Gianforcaro stacked Floyd
The bed is great!
Brian Gianforcaro stacked Obsidian
vim keybindings, local, markdown, no lockin
Brian Gianforcaro stacked Spotify
Brian Gianforcaro stacked Vim
YourStack Mascot